Shaqo codso

Shaqaalaha MSF waxa ay ka kala yimaadaan dhammaanba daafaha dunida. Wanaagga barnaamijyadeenna caafimaadku waxa ay ka dhashaan kala duwanaanshaha dadka noo shaqeeya iyo xirfadda iyo dadaalka ay la yimaadaan.

Xafiisyada MSF ee dalalka ku yaala ayaa mas’uul ka ah shaqo-qorista iyaga ayaana bixin kara macluumaad gaar ah oo la xiriira kaalimaha shaqo ee bannaan. Macluumaad dheeri ah haddii aad u baahan tahay, fadlan booqo shabakadda internetka ee dalka aad ku nooshahay ama kan u dhow.


Dulmar guud oo ku saabsan u shaqeynta MSF fadlan booqo bogga shabakaddeenna internetka ee caalamiga ah ee volunteering page.

Waa muhiim in aad ogaato

Waqtigan la joogo waxa gudaha Soomaaliya aan ka qoraneynaa keliya shaqaale caafimaad oo tababaran