Akhbaar maaliyadeed

Sanadkii 2009  MSF waxay uga baxday  665 million Euros  fiditaanka daryeel caafimaad dunida dacaladeeda.€  23,375,362  ka mid ahi waxaa loo isticmaalay Soomaaliya. Dakhligaas waxa loo isticmaaley amba lagubixiyey sida soo scocota;

Kharashka barmaamijyada kukalabaxo marka loo eego qaarad ahaan

 • Africa 69%
 • Asia 20%
 • Americas 6%
 • Europe 2%
 • Inta aan qaaradna loo qoondayn 2%

Dakhliga (Deegaha) MilionsEuros

 • Shakhsiyaad  572.4 (86%)
 • Shirkadaha bulshada 77.9(12%)
 • Inta kale(oo aanan ahayn kuwa kor kuxusan) 15.1(2%)
 • Jumlo (Isu gayn) 665.4

Kharashka

 • Howlaha bulshada 490.5 (80%)
 • Lacag aruurin (fundraising) 87.4 (14%)
 • Maraynta iyo Mamulka 38.6 (6%)

Kharashka barmaamijyada sida uu ukala baxo

 • Shaqaalaha wadaniga ah 31%
 • Shaqaalaha caalamiga ah 25%
 • Dawooyinka iyo nafaqada 19%
 • Daad gurayn, xamuul iyo keydinta 12%
 • Kharashka kubaxo socodsiinta howlaha 5%
 • Kharashka kale (oo aan ahayn inta aan soo sheegnay) 1%
 • Toba barada loo fidiyo shaqaalaha wadaniga ahi 1%